ClickCease

Termeni și condiții

Preambul 

Site-ul online www.avovateugentitu.ro este deținut și administrat de către avocatul titular Titu Eugen Gheorghe. Cabinetul de Avocat Titu Eugen Gheorghe este o persoană fizică autorizată asimilată persoanelor juridice, înființată potrivit legislației în vigoare, respectiv legislația profesiei de avocat, având sediul în București, B-dul Unirii nr. 76, bl. J3A, sc. A, et. 7, ap.25, sector 3 și CIF RO21081059. Reprezentantul legal al Cabinetului de Avocat Titu Eugen Gheorghe este Titu Eugen Gheorghe, membru al Baroului București de peste 10 ani, dar totodată afiliat la UNBR.

Contractul 

Prin înregistrarea unei solicitări de consultanță juridică on-line, clientul își declară acordul cu forma de comunicare, respectiv: telefonic, whats app, e-mail sau alte platforme audio-video, prin care în anumite situații, Cabinetul de Avocat Titu Eugen Gheorghe își desfășoară activitatea.

Solicitarea primită de la client, după efectuarea acesteia, are rol de informare și nu poate reprezenta acceptare fermă în sensul acordării consultațiilor solicitate. Acordarea consultațiilor solicitate se vor realiza într-un termen de până la 7 zile lucrătoare, de la data când justițiabilul/clientul face dovada achitării integrale a costului consultației.

Din motive obiective, avocatul titular poate modifica ora consultației deja stabilită prin informarea prealabilă și în timp util a clientului. Modificarea datei și orei consultației juridice poate fi cauzată de urgențele care pot interveni în programul avocatului.

Contractul de asistență juridică on-line se va incheia contra cost, conform informării inițiale a clientului și acceptarea acestuia și se va considera încheiat în momentul în care clientul face dovada plății consultației juridice, conform cu opțiunea aleasă. Toate informațiile care sunt pe site, vor ajuta clientul în vederea solicitării consultației juridice respective. În măsura unor erori intervenite, clientul/justițiabilul poate contacta telefonic avocatul, în vederea, pe de o parte a îndreptării acestei erori, iar pe de altă parte, în vederea stabilirii de comun acord a orei pentru oferirea consultației juridice. Avocatul nu va acorda consultații juridice gratuite. Documentul sau documentele și informațiile aflate pe site vor sta la baza contractului de asistență juridică.

Politica consultațiilor on line

Accesul în vederea solicitării unei consultații juridice pe e-mail sau altă formă de comunicare, este permis oricărei persoane care dispune de internet și mijloacele tehnice corespunzătoare. Pentru motive justificate, Cabinetul de Avocat Titu Eugen Gheorghe, își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului, dacă acesta(clientul), prin acțiunile sale și limbajul său, ar prejudicia într-un fel sau altul interesele cabinetului. Această restricționare/întrerupere nu oferă clientului dreptul la nici un fel de pretenții de orice natură.

Comunicarea clientului/justițiabilului cu cabinetul de avocat, prin reprezentantul său, se poate realiza direct sau cu ajutorul adreselor comunicate în rubrica CONTACT, a cabinetului. Toate onorariile menționate ca și cost al consultației, sunt estimate, exprimate în lei(RON) și includ TVA. În cazul plăților efectuate de către client, cabinetul de avocat nu este responsabil pentru nici un alt cost suplimentar, care poate interveni și va fi suportat de către client. Aceste costuri suplimentare pot fi diverse comisioane, taxe, dar și altele asemenea. În cazul în care plata consultației se va efectua în altă monedă(euro, dolar, etc), comisioanele sau /și taxele reținute clientului, nu sunt în sarcina cabinetului de avocat și nu se vor calcula ca și parte integrantă din costul consultației. Responsabilitatea plății acestor taxe, comisioane, etc, revine în exclusivitate clientului. Clientul va achita către cabinet, suma netă ca fiind contravaloarea consultației juridice. Cabinetul de Avocat Titu Eugen Gheorghe, poate colabora cu alți avocați, experți, executori judecătorești în vederea aducerii la îndeplinire a intereselor clientului. Nici un conținut trimis de către client avocatului, prin orice formă de comunicare, nu creează pentru avocat obligații decât în măsura achitării onorariului corespunzător.

Comanda

Clientul poate solicita consultații juridice on-line sau în altă modalitate, prin opțiunea acestuia conform cu pachetele de consultanță juridică aflate pe site. Clientul urmează a finaliza solicitarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate  expres. Adăugarea și solicitarea de consultații juridice on-line a pachetelor oferite, fără plata acestora, nu creează nici o obligație în sarcina cabinetului de avocat prin reprezentanții săi legali. Prin finalizarea solicitării, clientul este de acord că toate datele furnizate de către acesta, necesare procedurii de consultație juridică on-line, sunt corecte, conforme cu realitatea și cu legislația în vigoare, la data solicitării consultației juridice. Clientul este singurul responsabil pentru exactitatea informațiilor oferite. Cabinetul de avocat prin reprezentant, poate anula solicitarea clientului de acordarea consultației juridice on-line, în urma notificării prealabile, prin orice mod, fără nici o obligație ulterioară a niciuneia dintre  părți, de nici un fel(inclusiv diverse daune), în următoarele cazuri: neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului în caz de plată on-line, invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către cabinetul de avocat în cazul plății on-line, datele furnizate de către client sunt incomplete sau incorecte. Odată ce a fost efectuată plata, clientul nu se mai poate răzgândi. În caz că după efectuarea plății, clientul nu mai dorește consultația juridică, sumele achitate nu se mai pot întoarce la client în nici o situație și nici nu poate solicita returnarea/restituirea acestora de la cabinetul de avocat. Sumele achitate cu titlu de onorariu pentru consultația on-line, nu se restituie în nici o situație. Solicitările de consultații juridice on-line, după ce acestea au fost achitate și clientul va face dovada plății, vor fi onorate într-un termen în funcție de timpul disponibil al reprezentantului cabinetului de avocat. În cazurile urgente, consultația juridică on line se va putea efectua, după ce clientul face dovada plății, într-un termen de până la trei ore.

Confidențialitatea

Cabinetul de Avocat va păstra confidențialitatea informațiilor de orice fel cu care a intrat în contact ca și consecință  a consultației juridice, în acord cu secretul profesional.

Facturare-Plată

Costurile, contravaloarea serviciilor juridice includ TVA. Modalitatea de plată este specifică fiecărei opțiuni. Cabinetul de Avocat Titu Eugen Gheorghe va emite și transmite către client o factură pentru serviciile juridice achiziționate și achitate, obligația clientului fiind de a furniza toate informațiile corecte și necesare în vederea emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare. Datele cardului clientului nu sunt accesibile cabinetului de avocat ci doar către instituția de autorizare a tranzacției, instituție de care clientul va fi informat în prealabil.

Răspundere

Prin efectuarea solicitării de către client, în vederea obținerii de consultații juridice on-line și nu numai, clientul își asumă întreaga răspundere pentru menținerea confidențialității datelor de contact ( user și parolă, etc) și pentru gestionarea contului. Prin accesarea site-lui, transmiterea solicitărilor de consultanță juridică on-line și nu numai, clientul acceptă în mod expres și fără echivoc, termenii și condițiile site-lui în ultima versiune actualizată și nu numai,  comunicată în cadrul site-lui, existentă la data creării contului sau la data solicitării de consultații juridice. Ulterior creării contului și solicitării de consultații juridice on-line, această stare de fapt echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-lui.  Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către cabinetul de avocat prin reprezentant legal, acești noi termeni fiind opozabili clienților. Acceptarea termenilor și condițiilor site-lui se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea  solicitării și/sau prin efectuarea plății on-line. 

Prelucrare date cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 +GDPR, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal, cabinetul de avocat are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, a datelor personale pe care le furnizați. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală  a acestora, pe baza unei cereri adresate cabinetului, la sediul acestuia, cu confirmare de primire și fișă de inventar.